iMunis eDeska

Obecní úřad Skuhrov

Úřední deska – Stav k 15. 8. 2018 22:08:00

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 11.8.2018 19:11:34

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov 01.08.2018 055/18 Usnes. Zastupitelstva Obec Skuhrov 6.8.2018 6.9.2018 6.8.2018 dokument PDF (94 kB)
Oznámení záměru o pronájmu pohostinství v Hatích 054/18 OZoP Obec Skuhrov 6.8.2018 21.8.2018 6.8.2018 dokument PDF (264 kB)
Oznámení záměru o prodeji pozemků 053/18 Záměr obce - majetek Obec Skuhrov 6.8.2018 21.8.2018 3.8.2018 dokument PDF (536 kB)
Rozpočtové opatření č.7 ze dne 30.06.2018 052/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 24.7.2018 1.1.2019 24.7.2018 dokument PDF (37 kB)
Aktualizace informací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 050/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 16.7.2018 16.8.2018 16.7.2018 dokument PDF (53 kB)
Rozpočtové opatření č.6 ze dne 30.06.2018 049/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 16.7.2018 1.1.2019 16.7.2018 dokument PDF (487 kB)
Veřejná vyhláška-Oznámení a doručení-Návrh zadání Změny č.4 územního plánu obce Skuhrov MBE/44079/2018/ÚPRR- VV MÚ Beroun 16.7.2018 18.8.2018 16.7.2018 2 dokumenty
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 KHSSC 31845/2018 Oznámení KHSSKSP 29.6.2018 23.8.2018   dokument PDF (306 kB)
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 31.05.2018 044/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 22.6.2018 1.1.2019 22.6.2018 dokument PDF (268 kB)
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skuhrov za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 038/18 Závěrečný účet Obce Obec Skuhrov 1.6.2018 30.6.2019 1.6.2018 dokument PDF (84 kB)
Účetní závěrka Obce Skuhrov za rok 2017 včetně protokolu o schválení účetní závěrky 037/18 Účetní závěrka Obce Obec Skuhrov 1.6.2018 1.7.2019 1.6.2018 dokument PDF (92 kB)
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 30.04.2018 035/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 19.5.2018 1.1.2019 19.5.2018 dokument PDF (382 kB)
Rozpočtové opatření č.3 ze dne 31.03.2018 025/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 24.4.2018 1.1.2019 24.4.2018 dokument PDF (188 kB)
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 29.03.2018 019/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 13.4.2018 1.1.2019 13.4.2018 dokument PDF (322 kB)
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 16.02.2018 010/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 14.3.2018 1.1.2019 14.3.2018 dokument PDF (691 kB)
Schválený schodkový rozpočet pro rok 2018 074/17 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 27.12.2017 31.12.2018 27.12.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtový výhled - Výdaje a Příjmy na období 2018 až 2020 073/17 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 27.12.2017 31.12.2020 27.12.2017 dokument PDF (2,7 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.