iMunis eDeska

Obecní úřad Skuhrov

Úřední deska – Stav k 22. 3. 2018 18:12:26

Nalezeno 8 záznamů.Poslední změna: 16.3.2018 17:41:36

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů 011/18 Info dle zákona č.250 Obec Skuhrov 16.3.2018 16.4.2018 16.3.2018 dokument PDF (55 kB)
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 16.02.2018 010/18 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 14.3.2018 1.1.2019 14.3.2018 dokument PDF (691 kB)
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č.19/2006 009/18 Veřejnoprávní smlouvy MÚ Beroun 1.3.2018 1.4.2018 1.3.2018 dokument PDF (2,7 MB)
Sazebník úhrad nákladů za poskytování info dle zák. o svobodném přístupu k informacím 008/18 Dokumenty Obec Skuhrov 1.3.2018 1.4.2018 1.3.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o ceně materiálu pro zhotovení kanalizačních přípojek 007/18 Oznámení Obec Skuhrov 23.2.2018 24.3.2018 23.2.2018 dokument PDF (1,4 MB)
Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM/SBE/1022/2018- Dokumenty ÚZS 16.2.2018 17.4.2018 16.2.2018 neregistrovaný (XLSX) (17 kB)
Schválený schodkový rozpočet pro rok 2018 074/17 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 27.12.2017 31.12.2018 27.12.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtový výhled - Výdaje a Příjmy na období 2018 až 2020 073/17 Rozp. a hosp. obce Obec Skuhrov 27.12.2017 31.12.2020 27.12.2017 dokument PDF (2,7 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.